Viktorijos krikštas

Kaune vykusi krikšto ceremonija, labai gražioj Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino bažnyčioje prie Kauno pilies. O kad Viktorijai gerai sektųsi būti krikščione, visi artimieji surašė palinkėjimus ir paleido su balionais į orą..